Главная>Сервисы>Архив новостей
Сервисы
Архив новостей
14 мая 2018 г.Архив...
Тры гады ў Балонскім працэсе

На пасяджэнні Рэспубліканскага савета рэктараў абмеркавалі развіццё вышэйшай школы Беларусі з улікам імплементацыі прынцыпаў Еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі.
Акрамя кіраўнікоў універсітэтаў, у мерапрыемстве прынялі ўдзел студэнты — прадстаўнікі Рэспубліканскага грамадскага студэнцкага савета. З асноўным дакладам выступіў першы намеснік міністра адукацыі Вадзім Богуш.
Як вядома, 14 мая 2015 года на Ерэванскай канферэнцыі міністраў адукацыі дзяржаў — удзельніц Балонскага працэсу Рэспубліка Беларусь была ўключана ў Еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі. Наша краіна прынята ў якасці паўнапраўнага члена без якіх-небудзь абмежаванняў паўнамоцтваў.
У якасці інструмента, які вызначаў асноўныя кірункі развiцця вышэйшай адукацыi, была распрацавана дарожная карта. Удзельнікі пасяджэння Рэспубліканскага савета рэктараў адзначылі пэўны прагрэс у імплементацыі асобных прынцыпаў і інструментаў Еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі ў нацыянальнай сістэме.

 

 • Распрацавана і ўведзена ў прававое поле новая мадэль вышэйшай адукацыі, якая прадугледжвае дыферэнцыраваныя тэрміны падрыхтоўкі;
 • Падрыхтаваны праект Нацыянальнай рамкі кваліфікацый вышэйшай адукацыі;
 • Для ацэнкі працаёмкасці адукацыйнага працэсу выкарыстоўваецца нацыянальная сістэма заліковых адзінак (крэдытаў), узгодненая з Еўрапейскай сістэмай пераводу крэдытаў (ECTS);
 • Рэалізуецца Рабочы план па распрацоўцы незалежнай сістэмы забеспячэння якасці вышэйшай адукацыі, студэнты прыцягваюцца да правядзення дзяржаўнай акрэдытацыі шэрагу ўстаноў вышэйшай адукацыі;
 • Сфарміраваны прававыя ўмовы для ўвядзення нацыянальнага дадатку да дакументаў аб вышэйшай адукацыі, які па структуры і змесце адпавядае агульнаеўрапейскім дадаткам да дыплома (Diploma Supplement);
 • Пашыраецца аўтаномiя УВА па фармiраваннi зместу адукацыi i iнш.).

Дзеля далейшага пазітыўнага развіцця нацыянальнай сістэмы вышэйшай адукацыі і забеспячэння яе адпаведнасці ўзроўню вышэйшай школы вядучых краін Еўропы, Міністэрства адукацыі распрацавала “Стратэгічны план дзеянняў па рэалізацыі асноўных задач развіцця сістэмы вышэйшай адукацыі згодна з прынцыпамі і інструментамі Еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі”.
У адпаведнасці са стратэгічным планам прадугледжваецца:

 • завяршэнне распрацоўкі Нацыянальнай рамкі кваліфікацый вышэйшай адукацыі;
 • далейшая аптымізацыя тэрмінаў падрыхтоўкі і пераход да новай мадэлі шматузроўневай сістэмы вышэйшай адукацыі;
 • удасканаленне дзейнасці ўніверсітэтаў па вымярэнні вучэбнай нагрузкі студэнтаў у заліковых адзінках і далейшае пашырэнне сферы выкарыстання нацыянальнай сістэмы заліковых адзінак;
 • укараненне новых міжнародных працэдур унутранага забеспячэння якасці вышэйшай адукацыі і распрацоўка нарматыўна-прававой базы для дзейнасці незалежнага агенцтва па якасці;
 • укараненне лічбавага дадатка да дыплома;
 • фарміраванне дадатковых прававых умоў для рэалізацыі сумесных адукацыйных праграм і праграм з падвойным дыпломам, а таксама для прадастаўлення замежным студэнтам адукацыйных грантаў для навучання ва ўніверсітэтах Беларусі;
 • пашырэнне мер сацыяльнай падтрымкі выпускнікоў, у тым ліку тых, хто вучыўся на платнай аснове.

Удзельнікі пасяджэння адзначылі, што рашэнне згаданых задач дазволіць суаднесці напрамкі развіцця нацыянальнай вышэйшай школы ў рэспубліканскім і міжнародным кантэксце, сфарміраваць умовы для развіцця ў рамках Еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі гібкай нацыянальнай сістэмы — канкурэнтаздольнай, адаптаванай да зменлівых умоў, заснаванай на беларускіх традыцыях і падпарадкаванай нацыянальным інтарэсам.